';

BZK Challenge: Life Events

Deadline: Jun 07 2018

Life events is een werkwijze waarbij de bureaucratie van de overheid zich zo goed mogelijk inricht naar de specifieke behoefte van de burger op een specifiek moment (event) in diens leven. Een life event is bijvoorbeeld 18 worden, scheiden, werkloos raken of een dierbare verliezen. De overheid (Regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, p. 7) wil de digitale dienstverlening meer servicegericht inrichten en life Events kunnen hierbij een rol spelen. De challenge is om een idee te ontwikkelen dat digitale dienstverlening op maat bij de burger brengt op een specifiek moment in diens leven!
 
Het vraagstuk/de opdracht aan startups
Een aanpak van digitale dienstverlening waarbij Life Events centraal staan zorgt voor een betere dienstverlening van de overheid en daarmee een groter gebruikersgemak en hoger vertrouwen in de overheid. In de challenge Life-Events is de uitdaging om een voorstel te maken in de vorm van een proof of concept voor een zo integraal mogelijke aanpak van een life-event. Belangrijk is dat hierbij de mens en diens behoefte centraal staat en het dienstverleningsconcept daar zo goed mogelijk bij aansluit. Het voorstel mag zowel informatie, gegevens als ook transacties bevatten en mag publieke en semi-publieke dienstverlening combineren rond een bepaalde ‘levensgebeurtenis’. Het idee kan dus gepersonaliseerde informatie, maar ook een creatieve op maat dienstverlening bevatten.  
 
Criteria:

  • Stel de burger/gebruiker centraal in het idee
  • Sluit aan bij de architectuur principes van de Rijksoverheid als verwoord in de NORA. Zie: ​https://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online
  • Ontwikkel een idee dat aansluit bij de wensen en vaardigheden van een breed
    publiek.
  • Het idee moet op grotere schaal implementeerbaar zijn (ook al kan de demo in een limited test run gedaan worden)


    Wil jij op 19 april met BZK in gesprek over deze challenge of over een heel ander idee dat je graag bij hen pitcht? Tussen 15:00 en 18:00 kan je met hen in gesprek op de StartupDeltaSummit in Arnhem. Bestel dan een ticket (als je dat nog niet gedaan had) en meld je hier aan voor een speed date met BZK.