';

BZK Challenge: Nieuwe service MijnOverheid

Deadline: Jun 07 2018

Het Kabinet heeft de ambitie om de elektronische dienstverlening op MijnOverheid te verbeteren (Regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, p. 7). MijnOverheid is het gepersonaliseerde portaal van de Nederlandse burger bij de overheid. Elke burger in Nederland beschikt over een eigen MijnOverheid account. Help mee om dit portaal aan te sluiten bij de behoefte van de burger!  
 
Het vraagstuk/de opdracht aan startups
Via MijnOverheid kan je als Nederlandse burger je toegang krijgen tot je digitale post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid. Er zijn steeds meer overheidsorganisaties die aansluiten op MijnOverheid. Overheidsdienstverlening wordt zo makkelijker toegankelijk, eenduidiger en meer op maat.  


Sinds kort heeft de ontwikkel en beheer organisatie achter MijnOverheid een meer open strategie gekozen. Alle interactie elementen worden open gedeeld. De interactiebibliotheek kun je hier vinden: https://stijl.mijn.overheid.nl/. De mogelijke toepassingen van MijnOverheid zijn legio en de architectuur leent zich goed voor het toevoegen van nieuwe diensten.


In de MijnOverheid challenge wordt de vraag gesteld om een service te ontwerpen die mensen gebruiksvriendelijker of makkelijker digitaal zaken laten doen met de overheid. De service mag zowel een uitbreiding op een bestaand dienstverleningselement zijn als een toevoeging op de huidige services. Ook staat de challenge open voor antwoorden op de vraag hoe een generieke online dienst als MijnOverheid beter kan omgaan met de diversiteit aan digitale vaardigheden van de burger? Hoe sluit het portaal beter aan bij wat mensen kunnen en verwachten? Hoe kan een digitale overheidsdienst zoveel mogelijk burgers bereiken met een bericht (of een dienst of rekening) van de overheid?
 
Rapport De Nationale Ombudsman.
In September 2017 verscheen het rapport "Hoezo MijnOverheid?" van de Nationale Ombudsman (zie samenvatting). Daarin wordt aangegeven dat de dienstverlening vanuit MijnOverheid aangevuld dient te worden. De conclusie van het onderzoek was dat de ontwikkeling van MijnOverheid en de Berichtenbox gebruikers meer centraal moeten stellen door uit te gaan van wat zij nodig hebben om met de overheid te kunnen communiceren.  


"Burgers mogen zich niet gedwongen voelen om gebruik te maken van een digitaal kanaal als zij dat niet kunnen of willen. Het is van belang om de verschillende groepen gebruikers en hun behoeften te onderscheiden en daar MijnOverheid en de Berichtenbox op af te stemmen. Dat vergt een andere manier van kijken naar digitalisering van het berichtenverkeer en de overheidsdienstverlening in het algemeen." Er is dus behoefte aan een digitale faciliteit die aansluit bij de recentste technische mogelijkheden, waar burgers enthousiast van worden en zich graag bij willen aansluiten.


Criteria:

  • Stel de burger/gebruiker centraal in het idee
  • Sluit aan bij de architectuur principes van MijnOverheid (koppelvlakken, privacy en security). Begeleiding hierbij is beschikbaar.
  • Ontwikkel een idee dat aansluit bij de wensen en vaardigheden van een breed publiek.
  • Deelnemers dienen in staat te zijn om een digitaal prototype te maken.Wat kan de startup verwachten?
Begeleiding van verantwoordelijk afdeling bij de ontwikkeling van het product en samenwerking met verantwoordelijke diensten binnen de overheid.  

In eerste instantie gaat het om een opdracht in de vorm van een verkennende pilot. De investering van het ministerie zit daarbij tussen de 8.000 en 22.000 euro. Op basis van de resultaten zal worden gekeken naar een verdere samenwerking.
 
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie of meedoen aan deze challenge kan via het platform ​Starthubs.co​.
 
Wil jij op 19 april met BZK in gesprek over deze challenge of over een heel ander idee dat je graag bij hen pitcht? Tussen 15:00 en 18:00 kan je met hen in gesprek op de StartupDeltaSummit in Arnhem. Bestel dan een ticket (als je dat nog niet gedaan had) en meld je hier aan voor een speed date met BZK. De beste twee startups/aanmeldingen krijgen hun ticket vergoed door BZK.