';

Den Haag Challenge: Slim vervoer

Deadline: May 22 2018

Gemeente Den Haag faciliteert en financiert verschillende vervoersmogelijkheden voor mensen die niet of onvoldoende zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Op dit moment zijn de vervoersmogelijkheden bij inwoners onvoldoende bekend, niet inzichtelijk en ook niet op elkaar afgestemd. Dit heeft de volgende consequenties:  
 
Efficiëntie​: De vervoersstromen zijn niet op elkaar afgestemd. Hierdoor wordt het volledige vervoerspotentieel onvoldoende benut. Zo kan het voorkomen dat vervoerders vrijwel tegelijkertijd naar verschillende adressen vlak naast elkaar rijden of dat bussen veel onbenutte zitplekken hebben. Door het gebrek aan een overzicht wordt er weinig ruimte
geboden voor het volgtijdelijk plannen van het vervoer. Hierdoor zijn er veel separate vervoersvormen met een lage bezettingsgraad.  
 
Kwaliteit​: Door de versplintering van het vervoer is het ook kwetsbaar. Het komt geregeld voor dat de kwaliteit onder druk staat tijdens piekmomenten. De vervoerder kan dit niet goed ad hoc opvangen (inzet aantal voertuigen en chauffeurs). Klanten worden dan dikwijls te laat opgehaald of zitten lang in een busje omdat er veel wordt omgereden (routes minder efficiënt ingepland). Soms wordt een klant zelfs helemaal niet opgehaald. Daarnaast willen we klanten meer keuzemogelijkheden bieden.
 
Inzicht​: Gemeente Den Haag fungeert als opdrachtgever van deze vervoerstromen. De data van alle vervoerstromen is wel onafhankelijk van elkaar beschikbaar, maar niet realtime inzichtelijk op één systeem . Dit maakt adequaat bijsturen moeilijk, ook voor het maken van beleid voor de langere termijn is het samenbrengen van deze data op 1 plek zeer wenselijk.  
 
Verkeer en Milieu​: Doordat de ritten niet efficiënt plaatsvinden, is er winst mogelijk in het aantal vervoersbewegingen, de doorrijsnelheid en in de filevorming. Dit is goed voor het milieu en past in het beleid van de stad om Den Haag ook in de toekomst bereikbaar te houden.  
 
Financieel​: Door de vervoerstromen inzichtelijk te maken ontstaat er een situatie die zowel voor de vervoerder efficiëntere inzet van capaciteit (wagens, chauffeurs, planners van vervoer) oplevert, als ook voor de gemeente financieel positief kan uitpakken.
 
Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar een oplossing die minimaal het volgende in zich heeft:

 • Digitale oplossing, eenvoudig te gebruiken, met ook een mogelijkheid voor telefonisch contact voor diegenen die de digitale oplossing niet kunnen gebruiken.
 • Het matchen van de vervoersbehoefte van de klant aan de beschikbare vervoerder. De reiziger krijgt op basis van hun specifieke wensen/ eisen (bijvoorbeeld rolstoelgebruiker) passend vervoer aangeboden. Het aanbod dat matcht moet als eerst te zien zijn op een duidelijke en visuele manier. Het minder passende aanbod moet ook op een duidelijke en visuele manier zichtbaar zijn.
 • Een oplossing met als mogelijkheid om diverse vervoersstromen gefaseerd toe te voegen. Niet alle gegevens zullen namelijk op één moment te koppelen zijn. De oplossing moet rekening kunnen houden met verschillende typen klanten. Waarbij het mogelijk is om op maat aan te geven welke vormen van vervoer voor individuele Hagenaars mogelijk zijn.
 • Het moet een gesloten systeem zijn waar niet iedereen zomaar toegang toe heeft, maar verwijzers moeten iemand kunnen toevoegen. Denk bij verwijzers aan: zorgaanbieders, Servicepuntmedewerkers, welzijnsmedewerkers, huisartsen en de gemeente.
 • Een rapportage/dashboard voor bijsturing en het maken van beleid. De oplossing moet het mogelijk maken om analyses te maken over de dubbelingen en witte vlekken in het aanbod van het vervoer. Wanneer is er geen aanbod van een vervoerder voor een vraag? Wanneer is er te veel aanbod voor een vraag?
 • Gebruikers moeten feedback kunnen geven over de reis.
 • Gebruikers moeten een evaluatie kunnen geven over het reisaanbod. Dus het meten van de klanttevredenheid.


 
Eventuele doorontwikkelingen:

 • Inzicht in performance van de vervoerder (stiptheid en kwaliteit)
 • Mogelijkheid om op basis van gemaakte ritten te factureren (zowel door de klant als aan vervoerder)
 • Koppeling met het OV reisaanbod (​9292ov.nl​)


Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Wij zijn niet op zoek naar een oplossing die erop is gericht dat mensen die nu gebruik maken van een vervoersstroom, wordt aangeleerd om gebruik te maken van een andere vorm van vervoer. Denk aan Go-OV (​http://www.go-ov.nl/​) ● Wij zijn niet op zoek naar een vervanging voor het openbaar vervoer, zoals aanbieders van vervoer. Die zijn al aanwezig, beschikbaar en ingekocht door de gemeente.Wat is er te winnen?
Na de inzending
Uit alle inzendingen nodigen we een selecte groep startups uit om deel te nemen aan een bijzonder programma waarin jij intensief met jouw oplossing aan de slag gaat. Gedurende deze drie weken is er heel veel aandacht voor valideren en testen. I.p.v. maanden van testen en valideren, weet jij na drie weken wie jouw gebruikers zijn, hoe zij tegen jouw product aankijken en of zij bereid zijn om hiervoor te betalen. Afsluitend kun jij in een heldere en inspirerende pitch uitleggen aan de gemeente dat jouw oplossing perfect aansluit op het probleem van de stad en de behoeften van de gebruikers.
 
Na de pitches

Na de pitches worden de beste oplossingen/startups geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan ons Startup in Residence Programma:

 • Gedurende 4 maanden krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal trainingen en masterclasses om samen met de opdrachtgever jouw oplossing verder uit te werken tot MVP/Prototype. In het gehele traject zijn experts beschikbaar die jou kunnen coachen.
 • We bieden jou ons netwerk aan en zorgen voor een testomgeving zodat je jouw product/dienst kunt testen in de stad.
 • Bovendien ontvang je €7.000,- opstartbudget voor het ontwikkelen van jouw MVP/prototype.


Na het Startup in Residence programma Aan het eind van het programma pitch je opnieuw jouw oplossing aan de gemeente Den Haag. Geloven wij in jouw oplossing dan gaan we je opnieuw verder helpen:

 • Zo kun je een bijdrage verwachten minimaal €20.000,- om je oplossingen verder door te ontwikkelen naar een concreet product of dienst.
 • Bovendien heeft de gemeente Den Haag de intentie om op te treden als Launching Customer en jouw product/dienst als eerste klant af te nemen. 


Belangrijk: je blijft eigenaar van jouw idee/ prototype/ ontwikkelde product. Dit biedt mogelijkheden om jouw oplossing ook aan andere gemeenten/ organisaties aan te bieden en jouw startup schaalbaar te maken.
 
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie of meedoen aan deze challenge kan via het platform ​Starthubs.co​. 

Wil jij op 19 april met Den Haag in gesprek over deze challenge of over een heel ander idee dat je graag bij hen pitcht? Tussen 15:00 en 18:00 kan je met hen in gesprek op de StartupDeltaSummit in Arnhem. Bestel dan een ticket (als je dat nog niet gedaan had) en meld je hier aan voor een speed date met Den Haag.