';

LNV Challenge: Ontwikkel voedselverspillingstool

Deadline: Apr 19 2018

Op zoek naar slimme toepassingen waarmee we makkelijker, sneller meer inzicht krijgen in voedselverspillingsgedrag bij mensen thuis
Heb jij een toepassing om data over voedselverspilling in huishoudens beter inzichtelijk te maken? Kom dan 19 april langs in Arnhem en maak kennis met de opdrachtgevers van deze case!


Toelichting
In 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) de Sustainable Development Goals ondertekend, waarbij wereldwijd een vermindering van 50% van de voedselverspilling één van de duurzame doelen is. Het ministerie van LNV heeft deze doelstelling overgenomen en afspraken gemaakt om voedselverspilling tegen te gaan. Uiteindelijk is het aan de consumenten en het bedrijfsleven om minder voedsel te verspillen. Maar de overheid helpt hierbij.

In 2016 werd voor de derde keer onderzoek gedaan naar de voedselverspilling in Nederlandse huishoudens. De basis voor dit onderzoek, dat gecoördineerd is door het Voedingscentrum, is de (fysieke) sorteeranalyse van het huishoudelijk afval in een beperkt aantal gemeenten/huishoudens en de zelfrapportage door een beperkt aantal respondenten. Deze sorteeranalyse levert vooral de ‘harde’ cijfers over wat en hoeveel er aan voedsel verspild wordt, de zelfrapportage geeft vooral inzicht in het waarom. Gebleken is dat consumenten gemiddeld 41 kilo aan ‘vast’ voedsel per persoon per jaar weggooien; dit is exclusief hetgeen aan drinken via de gootsteen of toilet verdwijnt.


Om meer inzichten en een vollediger beeld te krijgen, zou het ministerie van LNV graag op structurele basis, en met een groter bereik, inzicht krijgen in het voedselverspillingsgedrag van huishoudens. Hierbij is de overheid enerzijds geïnteresseerd in de inhoud (dus product en hoeveelheid) van het verspilde voedsel, en anderzijds in de motivatie daarachter (waarom gooit iemand iets weg?). Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van software en slimme meters (zoals slimme thermostaten Honeywell en Toon) die in eerste instantie het voedselverspillingsgedrag inzichtelijk maken voor de consument. Deze inzichten kunnen bijdragen aan de bewustwording van de consument, wat vervolgens kan leiden tot een positieve stimulans om het gedrag aan te passen en minder voedsel te verspillen. Daarnaast kan de data gebruikt worden voor overheden en bedrijven om het beleid op aan te passen.  
 
Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar slimme toepassingen waarmee we makkelijker, sneller meer inzicht krijgen in voedselverspillingsgedrag bij mensen thuis. Onze belangrijkste doelen:

  • De fysieke sorteeranalyse is arbeidsintensief en tijdrovend. Kan dit d.m.v. slimme toepassingen makkelijker en sneller?
  • De toepassing moet meer inzicht geven in voedselverspillingsgedrag:                                                                    
    • Inhoud: wat en hoeveel gooit iemand weg?                                                                                                    
    • Motivatie: waarom gooit iemand iets weg?
  • De toepassing moet laagdrempelig zijn voor huishoudens om te gebruiken (gebruiksvriendelijk) én moet hen ook inzicht geven in het eigen voedselverspillingsgedrag.


We zijn op zoek naar startups die deze slimme toepassing/tool voor ons kunnen ontwikkelen. Dus heb je reeds een toepassing die hiervoor geschikt is of kunnen jullie die ontwikkelen? Dan komen we graag met je in contact!
 
N.B. Denk niet alleen na over het meten van het ‘vaste’ voedsel, maar ook de vloeistoffen die door de gootsteen of het toilet worden gespoeld. Hoe zouden we die verspilling ook kunnen meten?  
 
Wat is er te winnen?
Heeft jouw startup een slimme toepassing die ons verder kan helpen met dit vraagstuk? En kunnen jullie binnen 3 tot 6 maanden aantonen dat jullie oplossing/toepassing werkt? ​Pitch dan jullie oplossing!​ De oplossing/startup waar we het meest in geloven, ontvangt een ontwikkelbudget van maximaal €20.000,- om de toepassing zo te ontwikkelen dat het klaar is voor een pilot.
 
Is de pilot een succes dan gaan we opnieuw met je om de tafel om te kijken hoe we, i.s.m. met andere partners, jullie toepassing verder door kunnen ontwikkelen en beschikbaar kunnen maken onder een grote groep huishoudens.  
 
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie of meedoen aan deze challenge kan via het platform ​Starthubs.co​.


Voorwaarden deelname

  • Ingeschreven bij KvK
  • Bewezen technologie/toepassing


Wil jij op 19 april met LNV of het voedingscentrum in gesprek over deze challenge of over een heel ander idee dat je graag bij hen pitcht? Tussen 15:00 en 18:00 kan je met hen in gesprek op de StartupDeltaSummit in Arnhem. Bestel dan een ticket (als je dat nog niet gedaan had) en meld je hier aan voor een speed date met LNV of het voedingscentrum.