';

RWS Challenge: Terreinbeheer rond rivieren

Deadline: Apr 30 2018

Gezocht: Startups met slimme toepassingen waarmee we het terreinbeheer rondom grote rivieren kunnen innoveren.​[JD1]  


Inleiding
Rijkswaterstaat is beheerder van de grote oppervlaktewateren en het hoofdwegennet in Nederland. Om het beheer en onderhoud van deze watersystemen en infrastructuur zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is Rijkswaterstaat voortdurend op zoek naar mogelijkheden om te vernieuwen en te verbeteren. Als Rijkswaterstaat streven wij ernaar dat het beheer van ons areaal (wegen en water) betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam wordt uitgevoerd, waarbij een goede balans is tussen People, Planet en Profit. We werken samen met aannemers, lokale publieke en private partijen.


We zien om ons heen dat veelbelovende innovaties worden ontwikkeld die het beheer en onderhoud van natte en droge infrastructuur verbeteren, en dat het vaak enthousiaste kleine,  jonge bedrijven zijn die deze producten ontwikkelen.


Challenge
We dagen in het kader van de StartupDelta Summit startup-bedrijven uit, om met ideeën te komen om ons terreinbeheer rond de grote rivieren te verbeteren​ ​. Je kunt hierbij denken aan innovatieve manieren om de activiteiten van lokale ondernemers, zoals bijvoorbeeld een horeca-uitbater of een schaapherder uit te voeren in combinatie met het terreinbeheer.   


Rijkswaterstaat stelt aan de winnaar van de challenge maximaal € 15.000,00 inclusief BTW beschikbaar, om zijn idee in de periode tussen mei en 30 november 2018 uit te werken. De voorwaarde is wel dat er een idee is dat in voldoende mate voldoet aan de hieronder beschreven beoordelingscriteria. Is dit niet het geval dan houdt RWS zich het recht voor de prijs in te trekken en/of de beslissing uit te stellen.


Criteria

De ingezonden ideeën worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Het idee is plausibel en draagt bij aan betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam beheer in de huidige Rijkswaterstaatpraktijk.
  • Het idee is voldoende innovatief ten opzichte van de huidige praktijk.
  • Het idee geeft inzicht in de partners die een rol spelen en de kosten en baten.
  • Het idee kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk van RWS.
  • Het idee past binnen de vigerende wet- en regelgeving, of er is zicht dat dit mogelijk kan worden gemaakt.
  • De startup moet kunnen aantonen dat hij, waar van toepassing, beschikt over het intellectueel eigendom, en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.


    
Informatiebijeenkomst (Matchup)
Heb je vragen over deze challenge of wil je met ons kennismaken? Kom dan 19 april naar de StartupDelta Summit​ ​in Arnhem. Tussen 15.00 en 17.00uur organiseren we een informatiebijeenkomst (matchup) waar je al je vragen aan ons kunt stellen en verder zijn we beschikbaar voor korte speed dates. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!  Wil je erbij zijn? Bestel dan een ticket (als je dat nog niet gedaan had) en meld je hier aan voor een gesprek met RWS.