';

Stedin Challenge: Overstappen op elektrisch koken

Deadline: Apr 19 2018

  1. Speed date Stedin Challenge: Overstappen op elektrisch koken

Om te voldoen aan de ambitie dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is, moeten komende jaren alle zeven miljoen woningen in Nederland worden aangesloten op een duurzaam energiesysteem. Een energiesysteem waarin fossiele brandstoffen, zoals aardgas, moeten plaatsmaken voor duurzaam opgewekte energie. Van energiebronnen die niet opraken en de planeet niet uitputten of vervuilen. De huidige opties om woningen van warmte te voorzien zijn: met duurzaam gas, met een warmtenet of elektrisch met een warmtepomp. Hoewel het de bedoeling is woningen hiermee warm te houden, worden veel bewoners nog niet warm van deze opties. En dat begint al in de keuken. Het koken op aardgas heeft voor menigeen de voorkeur, we zijn verknocht geraakt aan het blauwe vlammetje onder de pan.


Toch wordt van bewoners gevraagd om een rol te gaan spelen in de keuze voor een van de alternatieven. En hier al mee te starten door de wijze waarop zij koken, te veranderen. De overstap naar een alternatief voor koken op aardgas, vergt wel investeringen die er niet om liegen.

Wij zijn op zoek naar startups die deze groep huishoudens een (financieel) interessant aanbod kunnen doen om de overgang van koken op aardgas naar elektrisch koken te faciliteren en/of deze beweging vanuit een sociaal oogpunt te stimuleren. Is er een perspectief denkbaar waar bewoners wel warm van worden, en waar zij zelf ook van harte in willen investeren?  


Meer informatie of meedoen?

Meer informatie of meedoen aan deze challenge kan via het platform Starthubs.co.


De uitdaging

De overgang naar gasloos koken voor bewoners die alleen gas hebben om op te koken, lijkt kleiner dan voor bewoners waarvan de woning met aardgas wordt verwarmd én die op aardgas koken. Het is naast sentiment ook een hoop werk; aanpassen van de keuken, de groepenkast, eventueel de energieaansluiting en.. nieuwe pannen. Daarnaast is het op financieel vlak voor veel mensen onwenselijk om de eigen (spaar)rekening aan te moeten spreken, ook in die gevallen waar de investering zichzelf terugverdient.


Wat is er te winnen?

De startup met de beste pitch ontvangt een tegemoetkoming in het opstartgeld (maximaal €30.000,-) om tot een schaalbare propositie te komen. Het bieden van een of meerdere pilot mogelijkheden op plekken waar het gasnet vervangen moet worden. De kans om de propositie uit te rollen in het verzorgingsgebied van Stedin. Stedin kan helpen om de startup in verbinding te brengen met eventuele partners (woningbouwcorporaties, andere netbeheerders).


Ondersteuning bij duiden marktpotentieel door via open data kenbaar te maken welke woningen aangesloten zijn op een collectief warmtenet waarbij de gasaansluiting waarschijnlijk alleen gebruikt wordt voor koken. Huidige marktpotentieel welke direct financieel voordeel kan hebben van een overstap is ingeschat op ca 200.000 woningen/appartementen (huur +particulier). Dit potentieel neemt toe naarmate er meer woningen over stappen op duurzame warmte.


Waar zijn we naar op zoek?

Wij zijn op zoek naar startups die deze groep huishoudens een (financieel) interessant aanbod kan doen om de overgang van koken op aardgas naar elektrisch koken te faciliteren en/of deze beweging vanuit een sociaal oogpunt te stimuleren. Is er een perspectief denkbaar waar bewoners wel warm van worden, en waar zij zelf ook van harte in willen investeren?  


Timeline Challenge

Deadline challenge: 7 mei

Eind mei: bekendmaking welke startups worden uitgenodigd voor een kennismaking en toelichting

Zomer 2018: start samenwerking pilot(s)


Wil jij op 19 april met Stedin in gesprek over deze challenge of over een heel ander idee dat je graag bij hen pitcht? Tussen 15:00 en 18:00 kan je met Stedin in gesprek op de StartupDeltaSummit in Arnhem. Bestel dan een ticket en meld je hier aan voor deze matchup met Stedin.