';

VWS Challenge: Energieneutrale sportkantines

Deadline: May 14 2018

Nederland telt ruim 24.000 sportaccommodaties, zoals voetbalclubs, tennisclubs, zwembaden, sporthallen, etc. Sportaccommodaties zijn daarmee een belangrijk onderdeel van de gebouwde omgeving.


Rijksbreed is afgesproken dat iedereen die dat kan, moet bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen die Nederland heeft ondertekend in Parijs. Als doelstelling is nu opgenomen dat alle gebouwen in het maatschappelijk vastgoed voor 2020 nog eens 2,5 PetaJoule aan energie moeten besparen en in 2040 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn. Dit geldt dus ook voor het sportvastgoed in Nederland (vaak grotendeels eigendom van gemeenten). De sportsector kent sinds 2016 een subsidieregeling die het treffen van energiebesparende maatregelen en de opwekking van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert door het gebruik van conventionele maatregelen (https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds). Hiermee is het enthousiasme in de sportsector onder verenigingen gegroeid om actie op dit vlak te ondernemen. Met conventionele maatregelen komt men aardig in de richting maar is energieneutraliteit in 2040 nog ver weg.
 
Wat is er te winnen?

 • We zijn daarom op zoek naar startups met vooruitstrevende en innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden die gaan bijdragen aan energieneutrale sportaccommodaties. De beste ideeën stellen we in staat om de volgende fase van de innovatie cyclus uit te voeren waar de innovatie staat (bijv. een haalbaarheidsstudie, ontwikkelen prototype, opzetten van een pilot, etc). Indien jouw idee haalbaar lijkt te zijn, dan willen we jou daarin verder ondersteunen met maximaal €100.000,- voor de next step van jouw innovatie. Jij blijft zelf eigenaar van je innovatie.
 • Verder zorgen we voor een proefopstelling waarmee we jouw oplossing gaan testen. Onze specialisten zijn aanwezig en geven feedback mbt veiligheid en beheer, zodat de oplossing verder verbeterd kan worden.
 • Bij een succesvolle uitkomst van de pilot met de proefopstelling zal er een praktijkcase worden gefaciliteerd om de oplossing te testen.

 •  
  Waar zijn we naar op zoek?

  Het sportvastgoed heeft een huidig geschat verbruik van 5 PJ gas en 3 PJ elektra, er is dus veel te halen. Maar sportaccommodaties zijn vaak niet vergelijkbaar met de andere gebouwde omgeving. Om dus een energiebesparende of opwekkende bijdrage te leveren zullen er nieuwe innovatieve concepten moeten worden ontwikkeld. Het kan hierbij gaan om het toepassen en combineren van bestaande technieken en/of het toepassen van bestaande materialen op innovatieve wijze. Ook kan het gaan om het uitdiepen en testen van financieringsmodellen om sportverenigingen energieneutraal te maken. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Hoe kan ruim 1000 hectare kunstgrasveld waarop overdag nauwelijks gesport wordt, ingezet worden om duurzame energie op te wekken zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden om te sporten?
  • Hoe kan een sportvereniging de duurzame energie die op zijn terrein wordt opgewekt optimaal inzetten voor zijn eigen elektriciteitsbehoefte?
  • Hoe kan een sportvereniging met weinig financiële middelen toch bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen zoals door de Nederlandse regering gedefinieerd.

   
  Waar zijn we niet naar op zoek?

  Voorstellen waarin bestaande methoden en technieken die in het geheel niet innovatief worden toegepast. Dus zonnepanelen op het dak van de sportkantine of led-verlichting op het sportveld zijn voorbeelden van bestaande methoden die reeds worden toegepast. Bestaande methoden of technieken mogen gebruikt worden, maar wel echt op een vernieuwende manier. Innovaties gericht op het verhogen van de bezettingsgraad van de sportaccommodatie of het onderwijzen van gebruikers in het energieverbruik.Meer informatie of meedoen aan deze challenge kan via het platform ​Starthubs.co​.
 
Informatiebijeenkomst (Matchup)  
Heb je vragen over deze challenge of wil je met ons kennismaken? Kom dan 19 april naar de​ ​StartupDelta Summit​ in Arnhem. Tussen 15.00 en 17.00uur organiseren we een informatiebijeenkomst (matchup) waar je al je vragen aan ons kunt stellen. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!  Wil je erbij zijn? Meld je hieronder aan!