De Zoektocht Naar Kapitaal

English version
Onlangs presenteerden we hier de Startup Infrastructure Diagram Nederland. In een reeks artikelen zoomen we in op de verschillende categorieën. Vandaag: Capital. Heb je het diagram nog niet gezien? Klik dan hier.

Toegang tot kapitaal blijft een van de belangrijkste kenmerken voor een succesvol ondernemerschap ecosysteem. Als ondernemer heb je simpelweg cash nodig om te starten en om te groeien. Op het eerste oog zit dit in Nederland wel goed: het totaal geïnvesteerde bedrag in Nederlandse startups in 2017 kwam volgens berekening van Golden Egg Check neer op een bedrag van €646 miljoen¹. Het Startup Infrastructure Diagram (SID) Nederland laat zien dat er in allerlei categorieën door een groot aantal partijen voorzien wordt in kapitaal. Voor startups betekent dit dat zij een investeringsvorm kunnen kiezen die het beste past bij o.a. de strategie en fase van het bedrijf. Wat cijfers:
  • In 2017 werd een recordbedrag van 223 miljoen euro opgehaald via crowdfunding²
  • Private equity en VC firms investeerden in totaal 252 miljoen euro in Nederlandse start-ups in 2016. Het totaal aantal investeringen kwam neer om 143 met een gemiddelde van 1,79 miljoen euro per onderneming³
  • In 2016 is er 185 miljoen euro in de vorm van venture capital geïnvesteerd in 204 jonge en snelgroeiende bedrijven⁴
  • De regionale ontwikkelingsfondsen hebben in 2016 bij elkaar in totaal 40 miljoen euro in 124 bedrijven geïnvesteerd⁴
We gaan samen met een spelers uit het veld dieper in op een aantal ontwikkelingen in het veld.

Sterk ontwikkeld VC landschap

“Er is in de Nederlandse markt ruim voldoende professioneel kapitaal aanwezig” – Johan van Mil, Peak Capital.

“Door de lage rente, interessante stimulering door de overheid (waaronder de Seed Capital regeling) en het succes van startups, is er in de Nederlandse markt ruim voldoende professioneel kapitaal aanwezig”, legt Johan van Mil, Co-Founder & Managing Partner van Peak Capital uit. “Dit vertaalt zich in een sterk ontwikkeld landschap van Venture Capital fondsen voor groeibedrijven na de eerdere opmars van Private Equity voor volwassen bedrijven.”

Door deze groei is er ook meer ruimte voor diversificatie. “Fondsen kiezen steeds vaker voor een bepaalde fase (early stage, later stage), als ook bepaalde sectoren (biotech, software, health)”, ziet Johan. Daarnaast onderscheiden steeds meer fondsen zich van elkaar door een andere aanpak zoals Accelerators die zich kenmerken door een kort maar intensieve periode tot fondsen die alleen kapitaal investeren en verder niet betrokken zijn. En alles daartussen.

Toename in durfkapitaal

We zien dat ondernemers nu (soms noodgedwongen) hun heil vinden bij alternatieve financiers” – Robin Slakhorst, Symbid
“Door de kredietcrisis hebben we gezien dat veel financiering die normaal bancair werd gefinancierd nu niet meer beschikbaar is. Waar een ondernemer dus ‘vroeger’ normaal naar ‘de bank’ ging om zijn/haar start of groeikapitaal te halen, zien we dat deze ondernemers nu (soms noodgedwongen) hun heil vinden bij alternatieve financiers”, legt oprichter van crowdfundingplatform Symbid, Robin Slakhorst, uit.   “Deze alternatieve financiers zijn vaak zeer specialistische financiers voor specifieke onderdelen van ‘de balans’ van een bedrijf, waardoor ondernemers steeds beter moesten gaan nadenken over welke vorm van financiering geschikt is voor de fase waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt.” Dit bewustzijn ontstaat steeds meer bij ondernemers. Daarnaast gaat het steeds vaker niet alleen om cash, maar ook om andere voordelen. Zo krijgen start-ups via crowdfunding niet alleen toegang tot durfkapitaal, maar ook tot een actieve community en de mogelijkheid om hun product in de markt te testen. Platformen zoals Symbid helpen om vraag en aanbod op effectieve manier bij elkaar te brengen. Slakhorst licht toe: “Het is zelfs zo efficient dat in Nederland al meer dan 10% van alle investeringen van Angel investeerders via crowdfunding platformen verlopen die gespecialiseerd zijn in durfkapitaal zoals bijvoorbeeld Symbid. Particuliere en semi-professionele investeerders komen op deze platformen bijeen om doorgaans in hoog risico innovatieve bedrijven te investeren om onderdeel te worden van de ondernemersreis en bij een succes hier ook financieel van mee te profiteren.”

Ruimte voor groei

De trends die geschetst worden zijn positief. Maar er is nog veel ruimte voor groei en verbetering, zien ook de spelers in het veld. “Voor de ideefase van bedrijven en dan met name in nieuwe technologieën (bv Artificial Intelligence) is er wellicht ruimte in het ecosysteem voor nieuwe spelers”, geeft Johan aan. We moeten tevens kritisch durven kijken naar de rol van de overheid. “In Nederland zien we talloze regelingen vanuit de overheid gericht op het stimuleren van ondernemerschap en investeringen, echter zien we dat deze regelingen veelal ten gunste komen van bestaande investeerders die hiermee wel hun risico beperken, maar niet per se meer gaan investeren”, merkt Robin op. Terwijl in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk speciale belastingregelingen ervoor zorgen dat de staat indirect mee-investeert met de markt en tegelijkertijd het risico van investeerders verkleint. “Nederland moet op zoek naar een nieuwe ‘tante Agaath’ regeling die rekening houdt met de huidige zeitgeist zodat straks niet alle Nederlandse topbedrijven in handen komen van buitenlandse investeerders die via (crowdfunding) platformen al hun equity vervreemden buiten onze landsgrenzen, dit zou eeuwig zonde zijn!”

Meer dan kapitaal

Natuurlijk is de aanwezigheid van kapitaal voor start-ups van groot belang. Maar we moeten ook oppassen dat er niet te veel nadruk wordt gelegd op kapitaal alleen. Het is juist cruciaal dat ook factoren zoals ondernemend talent en genoeg support mogelijkheden aanwezig zijn. De komende weken zullen we dieper ingaan op deze en andere factoren. Kijk in de tussentijd op het Startup Infastructure Diagram voor de partijen die het Nederlandse ecosysteem versterken in de categorie Kapitaal. Suggesties voor aanpassingen op het diagram? Geef ze hier aan ons door. Heb je suggesties of input? We horen graag van je! Laat een reactie achter of stuur een mailtje naar denise@halbekoenraads.nl. Voor meer informatie: www.halbekoenraads.com
Bronnen 1. Golden Egg Check (2018, 17 Januari). Dutch startup funding in 2017: digging deeper into the data. https://medium.com/golden-egg-check/dutch-startup-funding-in-2017-digging-deeper-into-the-data-5ed7fbdf3433 2. BNR (2018, 2 januari). Crowdfunding flink in de lift. https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10336679/crowdfunding-flink-in-de-lift 3. Techzine (2016, 30 December). Nederlandse startups haalden 252 miljoen euro op in 2016. https://www.techzine.nl/nieuws/101591/nederlandse-startups-haalden-252-miljoen-euro-op-2016.html 4. NVP (2017, 26 April). Nederlandse bedrijven kiezen duidelijk voor private equity en venture capital. http://www.nvp.nl/nieuws_detail/nederlandse%20bedrijven%20kiezen%20duidelijk%20voor%20private%20equity%20en%20venture%20capital/#!lang=en