Overheden

Overheden

Hoe kan de overheid dichter bij de ondernemer staan en beter in kaart brengen wat ondernemers nodig achten? Luister en laat je horen tijdens de Summit. Bekijk hier een overzicht met programma onderdelen die betrekking hebben op overheden en instanties. Tijdens de Summit zullen er in verschillende Рopen sessies, ronde tafels, meetups, themacafe’s, strategische werksessies Рprogramma onderdelen waardevolle informatie over de betrokkenheid en mogelijke samenwerking in het ecosysteem besproken. Ben jij er ook bij?