Resultaten

Door de overheid, corporaties en verschillende innovatiehubs met elkaar te verbinden hebben we samengewerkt om het startup ecosysteem in Nederland te versterken, verbinden en vergroten. Er zijn tijdens de summit nieuwe verbindingen ontstaan en er is veel potentie voor het starten, groeien en internationaliseren van business. Barrières worden gezamenlijk afgebroken en toegang tot talent, kapitaal, netwerk, kennis en markten wordt vergroot. Deze pagina geeft een impressie van de verbindingen en uitdagingen die wij als ecosysteem rijk zijn.

Een aftermovie voor de toekomst

Aftermovie Startup Delta Summit 19 april

Dit evenement is een start en geen afsluiting van nieuwe verbindingen en samenwerkingen. Daarom draait het evenement niet om een aftermovie, maar deze geeft een goede impressie!

Niet stilzitten, maar experimenteren!

Staatssecretaris Raymond Knops geeft een duidelijke boodschap tijdens de Summit

Maatschappelijke vraagstukken en nieuwe problemen oplossen doen we samen met initiatiefnemende ondernemers, vaak werkzaam in kleinbedrijf en startup fase. Niet stilzitten, maar experimenteren, eventueel vallen en weer opstaan zal volgens Knops key tot succes zijn. De overheid zal het beleid in moeten stellen op deze filosofie en de groei van startups ondersteunen. Innoveren doe je niet allen, maar samen!

Lees via onderstaande link een artikel van Jurgen Nieuwenhuijsen over de samenwerking met de overheid.

We hebben niet meer ondernemerschapsonderwijs nodig!

Martin Luxemburg, Directeur Erasmus Centre for Entrpreneurship

“We merken dat er veel tractie is om daadwerkelijk stappen te maken in de doorontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs. Een belangrijke nuance die daarbij wordt gemaakt is dat we het steeds meer hebben over ondernemend onderwijs. Ondernemend leren is relevanter dan ooit. Het gaat niet om zoveel mogelijk mensen die een bedrijf starten maar zoveel mogelijk mensen die ondernemender gedrag gaan vertonen. Wat echter op dit moment mist en waar bij alle partijen behoefte aan is, is het meetbaar maken of leerlingen of studenten daadwerkelijk ondernemender worden door het gegeven onderwijs. Tijdens de Summit is de basis gelegd om met een groepje koplopers hier stappen in te maken.”

De Summit was niet het einde, maar een nieuw begin!

Marijke Deegens, Programma-adviseur economie Provincie Gelderland

De Startup Delta Summit heeft als vliegwiel gewerkt voor de invulling van onze rol als launching customer. De challenges die door de Gelderse gedeputeerden zijn uitgezet rond de grote transitievraagstukken hebben de denkkracht van de maatschappij ontsloten. Het is mooi te zien hoe de politieke ambitie samenvalt met de wens van mensen die zich met hart en ziel in zetten voor een betere wereld. Samen met partners uit het ecosysteem zijn de ingebrachte ideeën uitgewerkt tot businesscases.

Het was een avontuur voor de startups én voor ons. De Gelderse politiek wil deze werkwijze opnemen als volwaardig beleidsinstrument en onze rol als launching customer en/of partner als volwaardig onderdeel van het ecosysteem ontwikkelen. Dat doen we samen met de andere overheden door ervaringen te delen, struikelblokken weg te nemen, en waar mogelijk of nodig regelgeving aan te passen.

Fijn om alle interessante mensen van het startup ecosysteem bij elkaar te ontmoeten en verbinden! 

Ohad Gilad, Co-owner/founder 42Workspace and Keadyn

Vroege fase financiering is afhankelijk van de exacte fase

In de hele vroege fase (voordat er omzet is / proof of concept fase) lean en mean houden, waardering uitstellen via convertible loan financiering is handig. Een zeer lastige fase voor Angels: zeer groot risico en de weg naar een exit / contant maken van je investering kan zeer lang duren. Vanwege deze redenen is het goed dat de overheid in deze fase actief is om bedrijven te helpen starten.

 

Eind validatie fase/ omzet start te groeien: hier kunnen Angel investeerders en VCs nuttig aanhaken, risico is beter te overzien, uitzicht op een exit blijft zeer lang termijn denken, dit is een aandachtspunt in NL. Co-investments vanuit de overheid zijn een prima instrument. Investeringen van semi overheid die niet zijn gebaseerd op co-investments zijn concurrerend en storen de markt.

Just do it!

Simon Jagers, Founder Semiotic Labs

“Tijdens de Startupdelta Summit heb ik aanwezigen de vraag voorgelegd hoe Nederland een top-startupland kan worden. Het eerste dat mij opviel is dat allen daar concrete ideeën bij hadden: het onderwerp leeft, velen denken er over na. Het tweede dat opvalt is dat de overheid voor velen een aanjagende rol moet spelen: Als klant van startups, die gewoon als “jonge onderneming” moeten worden gezien en ook als onderneming moeten worden benaderd. Als regelgever, die minder moet regelen en meer moet faciliteren. En als opleider, door instellingen te stimuleren om ondernemerschap te onderwijzen. Tenslotte was de consensus dat we minder moeten praten en meer moeten poetsen: Ga gewoon aan de slag! De beste ideeën zijn waardeloos zonder executie. En juist die executie – of het blootstellen van ideeën aan de realiteit – levert de meest waardevolle inzichten op. Kortom: Just do it!”

Katja Berkhout, International Director StartupDelta

Overzicht en uitkomsten strategische werksessies

Wat als de overheid Launching Customer is voor startups?

Actiepunten

 1. De feedback van aanwezigen op wat zij nodig hebben mbt innovatief inkopen gaat terug naar de organisaties die zich hier mee bezig houden en wordt dit een lijn binnen het startup officers netwerk. Zo zullen verschillende overheden samenwerken om innovatief inkopen te simuleren en eenduidiger te maken.
 2. Daarnaast komt er een overzicht over welke smaken en mogelijkheden er zijn mbt innovatief inkopen. Dit wordt uitgebreid nav de uitkomsten van de sessie en gedeeld met aanwezigen.

Onder andere aanwezig:

 • Floris den Boer (PIANOo)
 • Staatssecretaris Raymond Knops (BZK)
 • Minouche Cramer (Startup Officer, gemeeente Amsterdam )
 • Moderatoren Mijke Vriens & Rene Broekhuizen (Innovatief inkopen & SBIR, RVO)
 • Jantsje Op De Hoek (Provincie Overijssel)
 • Sebastiaan van Lunteren (Discussion leader, BZK)

What if we can make our international community the linking pin between startups and their target countries?

Actiepunten

 1. Met alle partners een pilotplan schrijven hoe talentvolle internationale studenten en graduates aan internationaliserende startups gekoppeld kunnen worden.
 2. Een focusland kiezen waarop de pilot zich kan richten (genoemd zijn Duitsland en India).
 3. Verkennen hoe we de middelen voor een dergelijke pilot kunnen organiseren.

Onder andere aanwezig:

 • Saja Chander (Founder NL Impact)
 • Kavitha Varathan (Founder Expat Spouses Initiative)
 • Stephan van de Wall (Senior Advisor International Business – RVO)
 • Jin Han (Director TextKernel)
 • Dennis Vermeulen (CEO Inco Business Group)
 • Isabel Brouwer (Discussion leader, director DutchBasecamp)

Wat als elke student ondernemerschap als basisvaardigheid heeft ontwikkeld net zo als begrijpend lezen dat nu is?

Actiepunten

 1. Koppeling maken tussen ondernemers en onderwijs: het oprichten van een knooppunt tussen ondernemer en onderwijs, het organiseren van challenges, ondernemers als gastdocenten, etc.
 2. Onderwijs écht innoveren en niet alleen optimaliseren: het opzetten van werkgroepen met deelnemers verspreid over verschillende organisaties om hier stappen te gaan zetten.
 3. Ondernemend gedrag / ondernemerschap meten: het creëren van een meetinstrument voor ondernemend gedrag, waarmee we uiteindelijk en daadwerkelijk kunnen meten of het ondernemend gedrag bij een leerling/student is gegroeid.

Onder andere aanwezig:

 • Britta Driessen (Radboud Universiteit)
 • Mathilde van Wijk (HAN)
 • Guus Arnoldus (Ministerie EZK & Ondernemerschap)
 • Hester Syoum (Jong Ondernemen)
 • Marleen Bax (Discussion leader, Erasmus Centre for Entrepreneurship)

Wat als in Nederland iedereen de goede eerste stap kan zetten d.m.v. één nationale methode voor start en scale programma's?

Actiepunten

 1. Samen het ideale programma ontwikkelen voor verschillende persona.

 2. Gezamenlijk de effectiviteit van startprogramma’s op ons ecosysteem meten.

 3. Een overzicht van de bedachte ideeën wordt in een booklet opgemaakt. Deze kunnen gebruikt worden ter inspiratie voor de bestaande programma’s.

Onder andere aanwezig:

 • Ruben Kranendonk (Yes!Delft)
 • Thomas van den Boezem (StartLife)
 • Linze Rijswijk (OostNL)
 • Martijn Leinweber (SBIC)
 • Ruben Habraken (Discussion leader, Erasmus Centre for Entrepreneurship)

Wat als elke student ondernemerschap als basisvaardigheid heeft ontwikkeld net zo als begrijpend lezen dat nu is?

Actiepunten

 1. Tijdens de workshop is met een panel van deskundigen en de zaal gediscussieerd over stellingen rondom valorisatie. De zaal was eenduidig in de wens om valorisatie meer als ‘echte kerntaak’ van de universiteiten te benoemen.
 2. Een vervolg op het valorisatieprogramma wel is nodig, maar wel op een manier waarbij geleerd wordt van de goede ervaringen die er zijn en waarbij het echt geïnternaliseerd wordt bij de universiteiten. Het koppelen van proof of concept middelen aan begeleiding richting markt en bedrijf (in plaats van alleen ‘Technology push’), werden daarbij als voorbeelden genoemd.

Onder andere aanwezig:

 • Joost Dieleman (EZK)
 • Martin Luxemburg (ECE)
 • Jaap Beernink (Novel-T)
 • Roy Kolkman (Novel-T)
 • Anne-Wil Lucas (Discussion leader, StartupDelta)

Wat als in Nederland iedereen de goede eerste stap kan zetten d.m.v. één nationale methode voor start en scale programma's?

Actiepunten

 1. Doorontwikkelen van een Dutch Tech Brand.

 2. Thematische samenwerking rond internationale events waardoor je voor vertrek samen kan clusteren.

 3. Als startup enablers meer kritische feedback van internationaliserende startups ontvangen.

Belangrijke aanwezigen

 • Deniz Horzum (Ministerie Buitenlandse Zaken)
 • Nanette Schippers (StartupAmsterdam)
 • Inez Teunissen (Economic Board Utrecht)
 • Mike Verkouter (Novel-T)
 • Katja Berkhout (Discussion leader, StartupDelta)

Wat als we het vrouwelijk talent optimaal inzetten voor de nieuwe cyber wereld?

Actiepunten

 1. Er zijn meer vrouwelijke en zichtbare rolmodellen nodig.

 2. Meisjes vanaf jongs af aan laten “snuffelen” aan technische beroepen gaat vruchten afwerpen. Moet ook gestimuleerd worden door omgeving van deze meisjes.

 3. Ouders, leerkrachten mogen geen stigma op technische beroepen leggen.

 4.  Vrouwen omscholen zou ook een (deel)oplossing kunnen zijn.

Onder andere aanwezig:

 • Vivanne Bendermacher (Techionista)

 • Roel van Rijsewijk (Deloitte)

 • Esther van Luit (Deloitte)

 • Rixt Herklotz (TheNextWomen)

 • Louise van Hoof (Discussion leader, Deloitte)

Wil jij de volgende Startupdelta Summit hosten in jouw regio? #Requestforproposal