We Moeten Mensen Opleiden Om Nieuwsgierig Te Zijn

English version
Het Nederlandse startup klimaat doet het goed en is consistent hoog terug te vinden in internationale ranglijsten. Desondanks wordt het ambitieniveau van Nederlandse ondernemers vaak ontoereikend beoordeeld. Een sleutelrol ligt in het onderwijs bij het aanwakkeren van ambitieus en innovatief ondernemerschap. Daarbij gaat het niet alleen om potentiële founders van succesvolle startups. Onze economie vraagt ook om meer ondernemende werknemers en het is daarom belangrijk om al vanaf jonge leeftijd ondernemende en digitale vaardigheden te kweken. Door als Nederland te focussen op ondernemerschap educatie kunnen wij nieuw talent aantrekken en ontwikkelen, onze internationale positie verbeteren en bouwen aan een sterke basis voor een ondernemende toekomst.  
  “De ontwikkeling van ondernemend gedrag met de bijbehorende mindset en tools is essentieel om de huidige generatie in staat te stellen om huidige en toekomstige uitdagingen te identificeren en op te lossen. Ondernemerschap is de voorwaarde om een kritische, weerbare wereldburger te zijn”, zegt Martin Luxemburg, directeur ECE.
  Binnen alle lagen van het onderwijs wordt er in toenemende mate ingezet op de ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties, bijvoorbeeld door Jong Ondernemen en de Dutch Centers for Entrepreneurs. Martin Luxemburg (ECE) onderschrijft deze ontwikkeling. “Onderwijsinstellingen maken een shift naar een meer moderne vorm van onderwijs waarbij niet alleen gefocust wordt op hard skills maar ook op de, meer ondernemende, soft skills als interpersonal skills en problem solving. Hierbij staat bij de moderne onderwijsmethodes meer het learning-by-doing centraal.” Ook Hein Roelfsema (DutchCE) ziet dat ondernemerschap steeds meer in relatie met de 21st century skills staat. “Steeds meer incubators richten zich ook op studenten en werknemers en worden daarmee toegankelijker.” Tijd voor een nationale visie Desondanks wordt er nog te weinig ingezet op echt ambitieus ondernemerschap. “De verankering van kennis kan beter binnen instellingen (Centres for Entrepreneurships) en tussen instellingen”, geeft Hein Roelfsema (DutchCE) aan.
  “Het is tijd voor een nationale strategie om de verticale aansluiting van abc tot PhD te verbeteren.” , zegt Hein Roelfsema, DutchCE.
        Er moet een eenduidige nationale visie en strategie over ondernemerschap komen om te voorkomen dat omliggende landen steeds hoger gaan scoren op ondernemerschap en innovatie, zegt ook Joyce Rommelaar (Jong Ondernemen). “Alleen met regie vanuit de overheid en het bedrijfsleven is opschaling van de diverse initiatieven die Nederland kent mogelijk.” Deze vaardigheden zijn van groot belang voor de economie en internationale positie van Nederland.
  “Het is van groot belang dat het bedrijfsleven zich mengt in initiatieven, zoals het vernieuwen van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Alleen dan kan het gapende gat tussen het onderwijs en bedrijfsleven wordt gedicht.”, zegt Joyce Rommelaar, Jong Ondernemen.
  Een andere belangrijke manier waarop er aan een ondernemend en nieuwsgierig Nederland wordt gewerkt is door middel van onderzoek rondom ondernemerschap en ecosysteem. “Op dit moment is er nog weinig zicht op de effectiviteit van ondernemerschapsonderwijs op de verschillende niveaus”, zegt Joyce Rommelaar. Onderzoek gericht op het fenomeen ondernemerschap en haar effecten, lopend van macro effecten van ondernemerschap op de economie tot de invloed van onderwijs op de mogelijkheid dat potentiële ondernemers een onderneming starten en slagen is hierbij van belang. Zo ontwikkelt het Erasmus Centre for Entrepreneurship een instrument voor het meten van ondernemend gedrag dat universiteitsbreed ingezet kan worden. Deze methode wordt niet alleen binnen de business courses toegepast maar ook binnen andere courses. “Ondernemend gedrag is namelijk in alle sectoren een belangrijke competentie”, zegt Martin Luxemburg (ECE). De uitkomsten van onderzoek op het gebied van ondernemerschap bieden nuttig inzicht én inspiratie. Wil je meer weten over het Startup Infrastructure Diagram en welke partijen zich inzetten voor talentontwikkeling en onderzoek? Kijk hier.